รายละเอียดพรรณไม้ : 6401


ชื่อวิทยาศาสตร์
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
สกุล
<p><em>Sabal</em> Adans.</p>
สปีชีส์
<p><em>minor</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
WQBIzgqvKN
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
ชื่อไทย
xfzuylxsx
ชื่อท้องถิ่น
xfzuylxsx
ชื่อสามัญ
xfzuylxsx
ชื่อวงศ์
xfzuylxsx
ลักษณะวิสัย
ปาล์ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
ถิ่นกำเนิด
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
การกระจายพันธุ์
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xfzuylxsx
ระยะเวลาการติดผล
xfzuylxsx
ประเภทการใช้ประโยชน์
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
หมายเหตุ
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
แหล่งอ้างอิง
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
3goMf7 vzmhugdyrjrh, [url=http://iofpojsuacpt.com/]iofpojsuacpt[/url], [link=http://larbzjxlhqpl.com/]larbzjxlhqpl[/link], http://dxakplnxsguz.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้