รายละเอียดพรรณไม้ : 5399


ชื่อวิทยาศาสตร์
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
สกุล

Sagittaria Ruppius ex L.

สปีชีส์

lancifolia

Variety

-

Sub Variety
UQddPNyfjbYov
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
ชื่อไทย
mtzdvylxr
ชื่อท้องถิ่น
mtzdvylxr
ชื่อสามัญ
mtzdvylxr
ชื่อวงศ์
mtzdvylxr
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
ถิ่นกำเนิด
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
การกระจายพันธุ์
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
mtzdvylxr
ระยะเวลาการติดผล
mtzdvylxr
ประเภทการใช้ประโยชน์
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
หมายเหตุ
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
แหล่งอ้างอิง
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้