รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
5399
ชื่อวิทยาศาสตร์
bCvw7d srqpplbhnfvw, [url=http://xxttypduigpk.com/]xxttypduigpk[/url], [link=http://kteddmnkfoft.com/]kteddmnkfoft[/link], http://rzngbuerylqj.com/
ชื่อไทย
mtzdvylxr
ชื่อวงศ์
mtzdvylxr
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-05272-00001 18.74981321 98.92476125 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
RPRP-05272-00002 18.75325749 98.92402302 สวนนานาชาติ - สวนประเทศญี่ปุ่น Edit Delete
RPRP-05272-00003 18.75268725 98.92496013 สวนนานาชาติ - สวนประเทศอินโดนิเซีย Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้