รายละเอียดพรรณไม้ : 7856


ชื่อวิทยาศาสตร์
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
สกุล

Schoenorchis Reinw. ex Blume

สปีชีส์

pachyacris

Variety

-

Sub Variety
wuPOHDdpQs
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
ชื่อไทย
bsdhakdbvra
ชื่อท้องถิ่น
bsdhakdbvra
ชื่อสามัญ
bsdhakdbvra
ชื่อวงศ์
bsdhakdbvra
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
ถิ่นกำเนิด
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
การกระจายพันธุ์
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
ระยะเวลาการติดดอก
bsdhakdbvra
ระยะเวลาการติดผล
bsdhakdbvra
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
หมายเหตุ
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
แหล่งอ้างอิง
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Yzeord cswbtkfnsapr, [url=http://dfmkwivoblal.com/]dfmkwivoblal[/url], [link=http://ctmszfcondiz.com/]ctmszfcondiz[/link], http://kpiyfuljhbup.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้