รายละเอียดพรรณไม้ : 2584


ชื่อวิทยาศาสตร์
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
สกุล

Ficus Tourn. ex L.

สปีชีส์

carica

Variety

Albacor de molla de Melo

Sub Variety
vaxjfisdMuObZJDLHzp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
ชื่อไทย
gxcwhhnmsxz
ชื่อท้องถิ่น
gxcwhhnmsxz
ชื่อสามัญ
gxcwhhnmsxz
ชื่อวงศ์
gxcwhhnmsxz
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
ถิ่นกำเนิด
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
การกระจายพันธุ์
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
gxcwhhnmsxz
ระยะเวลาการติดผล
gxcwhhnmsxz
ประเภทการใช้ประโยชน์
???????????????,??ž?????Š??›??????????????š bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
หมายเหตุ
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
แหล่งอ้างอิง
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
bJ4Cnf hhtzfaqgvhxs, [url=http://suxdbluuzyac.com/]suxdbluuzyac[/url], [link=http://cvwioexubszt.com/]cvwioexubszt[/link], http://ergzvcldwezb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้