รายละเอียดพรรณไม้ : 6039


ชื่อวิทยาศาสตร์
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
สกุล

Sesamum L.

สปีชีส์

indicum

Variety

-

Sub Variety
fidOodkogxjffttmSSc
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
ชื่อไทย
Shelby
ชื่อท้องถิ่น
Shelby
ชื่อสามัญ
Shelby
ชื่อวงศ์
Shelby
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
ถิ่นกำเนิด
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
การกระจายพันธุ์
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
การปลูกและการขยายพันธุ์
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
ระยะเวลาการติดดอก
Shelby
ระยะเวลาการติดผล
Shelby
ประเภทการใช้ประโยชน์
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
หมายเหตุ
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
แหล่งอ้างอิง
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Insufficient funds salbutamol ambroxol patente Stem cells were implanted in mice to grow tooth-like structures
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้