รายละเอียดพรรณไม้ : 5931


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สกุล

Shorea Roxb. ex C.F.Gaertn.

สปีชีส์

roxburghii 

Variety

-

Sub Variety
FjAWqvZnBYZeB
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ชื่อไทย
Robby
ชื่อท้องถิ่น
Robby
ชื่อสามัญ
Robby
ชื่อวงศ์
Robby
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ถิ่นกำเนิด
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การกระจายพันธุ์
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ระยะเวลาการติดดอก
Robby
ระยะเวลาการติดผล
Robby
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
หมายเหตุ
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิง
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้