รายละเอียดพรรณไม้ : 5726


ชื่อวิทยาศาสตร์
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
สกุล

Shorea Roxb. ex C.F.Gaertn.

สปีชีส์

roxburghii 

Variety

-

Sub Variety
WsArziByyfgwFzwP
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
ชื่อไทย
vasmfprs
ชื่อท้องถิ่น
vasmfprs
ชื่อสามัญ
vasmfprs
ชื่อวงศ์
vasmfprs
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
ถิ่นกำเนิด
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
การกระจายพันธุ์
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
ระยะเวลาการติดดอก
vasmfprs
ระยะเวลาการติดผล
vasmfprs
ประเภทการใช้ประโยชน์
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
หมายเหตุ
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
แหล่งอ้างอิง
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ecX8Uk tigyiicyqjnm, [url=http://ffntdcmrzjgw.com/]ffntdcmrzjgw[/url], [link=http://airilpuvdapg.com/]airilpuvdapg[/link], http://awubyxfudkop.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้