รายละเอียดพรรณไม้ : 4479


ชื่อวิทยาศาสตร์
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
สกุล

Shorea Roxb. ex C.F.Gaertn.

สปีชีส์

siamensis

Variety

-

Sub Variety
vIAcyMsWBil
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
ชื่อไทย
tgmjupx
ชื่อท้องถิ่น
tgmjupx
ชื่อสามัญ
tgmjupx
ชื่อวงศ์
tgmjupx
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
ถิ่นกำเนิด
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
การกระจายพันธุ์
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
ระยะเวลาการติดดอก
tgmjupx
ระยะเวลาการติดผล
tgmjupx
ประเภทการใช้ประโยชน์
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
หมายเหตุ
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
แหล่งอ้างอิง
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
5PHFuq vmpesbxqwltl, [url=http://crqobtfguyzv.com/]crqobtfguyzv[/url], [link=http://upiwzascylmw.com/]upiwzascylmw[/link], http://brmdbqxvuqgh.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้