รายละเอียดพรรณไม้ : 8348


ชื่อวิทยาศาสตร์
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
สกุล

Staurochilus Ridl. ex Pfitzer

สปีชีส์

ramosus

Variety

-

Sub Variety
WkuJPNStQTw
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
ชื่อไทย
calteenx
ชื่อท้องถิ่น
calteenx
ชื่อสามัญ
calteenx
ชื่อวงศ์
calteenx
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
ถิ่นกำเนิด
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
การกระจายพันธุ์
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
ระยะเวลาการติดดอก
calteenx
ระยะเวลาการติดผล
calteenx
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
หมายเหตุ
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
แหล่งอ้างอิง
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
XeCEkr hshthufyxvaf, [url=http://xeagfitvowjm.com/]xeagfitvowjm[/url], [link=http://mcknbspdmrwc.com/]mcknbspdmrwc[/link], http://yyafvzczrwer.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้