รายละเอียดพรรณไม้ : 3976


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สกุล

Stephania Lour.

สปีชีส์

pierrei 

Variety

-

Sub Variety
jtZXuWVNqFimwjsYMZD
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ชื่อไทย
Daron
ชื่อท้องถิ่น
Daron
ชื่อสามัญ
Daron
ชื่อวงศ์
Daron
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ถิ่นกำเนิด
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การกระจายพันธุ์
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ระยะเวลาการติดดอก
Daron
ระยะเวลาการติดผล
Daron
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
หมายเหตุ
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิง
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm training to be an engineer snovitra xl vardenafil 60 mg 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้