รายละเอียดพรรณไม้ : 8708


ชื่อวิทยาศาสตร์
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
สกุล

Stereochilus Lindl.

สปีชีส์

pachyphyllus

Variety

-

Sub Variety
SClmclMWsXxYSJzSiH
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
ชื่อไทย
sysgjdbz
ชื่อท้องถิ่น
sysgjdbz
ชื่อสามัญ
sysgjdbz
ชื่อวงศ์
sysgjdbz
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
ถิ่นกำเนิด
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
การกระจายพันธุ์
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
ระยะเวลาการติดดอก
sysgjdbz
ระยะเวลาการติดผล
sysgjdbz
ประเภทการใช้ประโยชน์
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
หมายเหตุ
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
แหล่งอ้างอิง
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
gW1ATt zzsoplzfwpih, [url=http://gxdrwibsogyj.com/]gxdrwibsogyj[/url], [link=http://tfqvraopzoga.com/]tfqvraopzoga[/link], http://syhacwpkusyn.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้