รายละเอียดพรรณไม้ : 3134


ชื่อวิทยาศาสตร์
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
สกุล

Stigmaphyllon A.Juss.

สปีชีส์

ellipticum

Variety

-

Sub Variety
xgEXHjUsrkidw
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
ชื่อไทย
Rashad
ชื่อท้องถิ่น
Rashad
ชื่อสามัญ
Rashad
ชื่อวงศ์
Rashad
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
ถิ่นกำเนิด
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
การกระจายพันธุ์
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
การปลูกและการขยายพันธุ์
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
ระยะเวลาการติดดอก
Rashad
ระยะเวลาการติดผล
Rashad
ประเภทการใช้ประโยชน์
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
หมายเหตุ
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
แหล่งอ้างอิง
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
good material thanks lisinopril cinfa 20 mg Walking is a sociable and healthy activity almost anyone can do
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้