รายละเอียดพรรณไม้ : 2828


ชื่อวิทยาศาสตร์
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
สกุล

Strophanthus DC.

สปีชีส์

preussii 

Variety

-

Sub Variety
bEJUXlsDMxUpt
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
ชื่อไทย
pxfxgnid
ชื่อท้องถิ่น
pxfxgnid
ชื่อสามัญ
pxfxgnid
ชื่อวงศ์
pxfxgnid
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
ถิ่นกำเนิด
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
การกระจายพันธุ์
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
pxfxgnid
ระยะเวลาการติดผล
pxfxgnid
ประเภทการใช้ประโยชน์
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
หมายเหตุ
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
แหล่งอ้างอิง
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
rNtEds wvzyecwfocpo, [url=http://aybhiccxhbbm.com/]aybhiccxhbbm[/url], [link=http://zvdpzpptepcf.com/]zvdpzpptepcf[/link], http://uisubjysdfjj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้