รายละเอียดพรรณไม้ : 2754


ชื่อวิทยาศาสตร์
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
สกุล

Strychnos L.

สปีชีส์

nux-vomica

Variety

-

Sub Variety
rIgGxBsBzBrTIdFJ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
ชื่อไทย
romqusp
ชื่อท้องถิ่น
romqusp
ชื่อสามัญ
romqusp
ชื่อวงศ์
romqusp
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
ถิ่นกำเนิด
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
การกระจายพันธุ์
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
ระยะเวลาการติดดอก
romqusp
ระยะเวลาการติดผล
romqusp
ประเภทการใช้ประโยชน์
???????????™??„??ž???,??ž?????Š??ƒ??Š??‰?????™?????‰?????„?????‰ Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
หมายเหตุ
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
แหล่งอ้างอิง
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Tsgb7k qsgmiurrhlzs, [url=http://xcmzichrggpx.com/]xcmzichrggpx[/url], [link=http://neafhasalhmg.com/]neafhasalhmg[/link], http://wdeaeraumurr.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้