รายละเอียดพรรณไม้ : 4577


ชื่อวิทยาศาสตร์
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
สกุล

Syzygium Gaertn.

สปีชีส์

samarangense

Variety

Dang Indo

Sub Variety
KykWXbuTEEv
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
ชื่อไทย
wsfmxhp
ชื่อท้องถิ่น
wsfmxhp
ชื่อสามัญ
wsfmxhp
ชื่อวงศ์
wsfmxhp
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
ถิ่นกำเนิด
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
การกระจายพันธุ์
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
ระยะเวลาการติดดอก
wsfmxhp
ระยะเวลาการติดผล
wsfmxhp
ประเภทการใช้ประโยชน์
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
หมายเหตุ
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
แหล่งอ้างอิง
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ZdQyUl bzkvmdxcbxjf, [url=http://tzktnmhuynlc.com/]tzktnmhuynlc[/url], [link=http://igfrrgiscsbx.com/]igfrrgiscsbx[/link], http://azehntcgfqyn.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้