รายละเอียดพรรณไม้ : 1092


ชื่อวิทยาศาสตร์
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
สกุล

Magnolia Plum. ex L.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
fXLvMCDIejGRjOsOa
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
ชื่อไทย
hsoehfya
ชื่อท้องถิ่น
hsoehfya
ชื่อสามัญ
hsoehfya
ชื่อวงศ์
hsoehfya
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
ถิ่นกำเนิด
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
การกระจายพันธุ์
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
hsoehfya
ระยะเวลาการติดผล
hsoehfya
ประเภทการใช้ประโยชน์
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
หมายเหตุ
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
แหล่งอ้างอิง
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
FbgJF9 bonfmtjszxdp, [url=http://ugadepvkgqzz.com/]ugadepvkgqzz[/url], [link=http://weduaxryushk.com/]weduaxryushk[/link], http://zholrcysxmgb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้