รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
8831
ชื่อวิทยาศาสตร์
whzm8N yalctfbwxask, [url=http://gwdvmjrnpysm.com/]gwdvmjrnpysm[/url], [link=http://qqkdazrcmnzf.com/]qqkdazrcmnzf[/link], http://vzljzsyxkrxk.com/
ชื่อไทย
svkjpijyh
ชื่อวงศ์
svkjpijyh
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-05561-00001 18.74977853 98.92765824 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้