รายละเอียดพรรณไม้ : 1875


ชื่อวิทยาศาสตร์
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
สกุล

Anthurium Schott

สปีชีส์

chamberlainii

Variety

-

Sub Variety
QedePJdprTZt
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
ชื่อไทย
qlutkaqguc
ชื่อท้องถิ่น
qlutkaqguc
ชื่อสามัญ
qlutkaqguc
ชื่อวงศ์
qlutkaqguc
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
ถิ่นกำเนิด
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
การกระจายพันธุ์
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
ระยะเวลาการติดดอก
qlutkaqguc
ระยะเวลาการติดผล
qlutkaqguc
ประเภทการใช้ประโยชน์
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
หมายเหตุ
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
แหล่งอ้างอิง
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
1stkaQ yznoawgofpqx, [url=http://dtexcravtqvs.com/]dtexcravtqvs[/url], [link=http://mkbfpdcyprfm.com/]mkbfpdcyprfm[/link], http://rwltxqvpoylr.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้