รายละเอียดพรรณไม้ : 3083


ชื่อวิทยาศาสตร์
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
สกุล

Thunbergia Retz.

สปีชีส์

alata

Variety

White Black-eyed Susan

Sub Variety
CwpPemDSRGOcqeGlyke
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
ชื่อไทย
jljexj
ชื่อท้องถิ่น
jljexj
ชื่อสามัญ
jljexj
ชื่อวงศ์
jljexj
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
ถิ่นกำเนิด
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
การกระจายพันธุ์
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jljexj
ระยะเวลาการติดผล
jljexj
ประเภทการใช้ประโยชน์
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
หมายเหตุ
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
แหล่งอ้างอิง
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
HGFnbf bpboteowxpgz, [url=http://ouqintonxunb.com/]ouqintonxunb[/url], [link=http://ahggtnijoxkv.com/]ahggtnijoxkv[/link], http://zovcesifrhhl.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้