รายละเอียดพรรณไม้ : 6955


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
<p><em>Toddalia</em> Juss.</p>
สปีชีส์
<p><em>asiatica</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
QFUaqjCkEKYkzox
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
eordpk
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
ถิ่นกำเนิด
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
การกระจายพันธุ์
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
การปลูกและการขยายพันธุ์
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
ระยะเวลาการติดดอก
eordpk
ระยะเวลาการติดผล
eordpk
ประเภทการใช้ประโยชน์
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
หมายเหตุ
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
แหล่งอ้างอิง
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
cronadyn vs priligy priligy and viagra combination Levitra 20 Mg Bayer
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้