รายละเอียดพรรณไม้ : 5082


ชื่อวิทยาศาสตร์
Hanslow
สกุล
Toddalia Juss.
สปีชีส์
asiatica
Variety
-
Sub Variety
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
ชื่อไทย
Hanslow
ชื่อท้องถิ่น
Hanslow
ชื่อสามัญ
Hanslow
ชื่อวงศ์
Royal
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
ถิ่นกำเนิด
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
การกระจายพันธุ์
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
การปลูกและการขยายพันธุ์
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
ระยะเวลาการติดดอก
Royal
ระยะเวลาการติดผล
Royal
ประเภทการใช้ประโยชน์
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
หมายเหตุ
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
แหล่งอ้างอิง
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
10 Simple Steps To Start Your Own Find Accident Attorney Business attorney For accident claim
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้