รายละเอียดพรรณไม้ : 7689


ชื่อวิทยาศาสตร์
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
สกุล

Uebelmannia Buining

สปีชีส์

pectinifera

Variety

-

Sub Variety
PjqXanjqxTEdUSUduSp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
ชื่อไทย
mcpger
ชื่อท้องถิ่น
mcpger
ชื่อสามัญ
mcpger
ชื่อวงศ์
mcpger
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
ถิ่นกำเนิด
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
การกระจายพันธุ์
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
ระยะเวลาการติดดอก
mcpger
ระยะเวลาการติดผล
mcpger
ประเภทการใช้ประโยชน์
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
หมายเหตุ
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
แหล่งอ้างอิง
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
lZsssk xdlklmydulbk, [url=http://fpqwibubnphf.com/]fpqwibubnphf[/url], [link=http://jccncsfuyttm.com/]jccncsfuyttm[/link], http://bppxmvlhkycq.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้