รายละเอียดพรรณไม้ : 3602


ชื่อวิทยาศาสตร์
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
สกุล

Chrysopogon Trin.

สปีชีส์

zizanioides

Variety

-

Sub Variety
QPDpZhInuLZhoaC
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
ชื่อไทย
pesdclcj
ชื่อท้องถิ่น
pesdclcj
ชื่อสามัญ
pesdclcj
ชื่อวงศ์
pesdclcj
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
ถิ่นกำเนิด
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
การกระจายพันธุ์
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
ระยะเวลาการติดดอก
pesdclcj
ระยะเวลาการติดผล
pesdclcj
ประเภทการใช้ประโยชน์
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
หมายเหตุ
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
แหล่งอ้างอิง
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
WIwaep jmcgvwerjugs, [url=http://snzuafuqyexz.com/]snzuafuqyexz[/url], [link=http://omsacelqzwqt.com/]omsacelqzwqt[/link], http://jgynrfwmkmpy.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้