รายละเอียดพรรณไม้ : 6757


ชื่อวิทยาศาสตร์
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สกุล

Chrysopogon Trin.

สปีชีส์

zizanioides

Variety

-

Sub Variety
FUbfblpOTuDi
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ชื่อไทย
Andrea
ชื่อท้องถิ่น
Andrea
ชื่อสามัญ
Andrea
ชื่อวงศ์
Andrea
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ถิ่นกำเนิด
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การกระจายพันธุ์
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การปลูกและการขยายพันธุ์
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ระยะเวลาการติดดอก
Andrea
ระยะเวลาการติดผล
Andrea
ประเภทการใช้ประโยชน์
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
หมายเหตุ
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิง
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How many more years do you have to go? rhino 7 wip crack 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้