รายละเอียดพรรณไม้ : 1861


ชื่อวิทยาศาสตร์
incatibia
สกุล
<p><em>Chrysopogon</em> Trin.</p>
สปีชีส์
<p><em>zizanioides</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
IYmYDhfYSrqxYLvhysE
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
ชื่อไทย
incatibia
ชื่อท้องถิ่น
incatibia
ชื่อสามัญ
incatibia
ชื่อวงศ์
vqkupjz
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
ถิ่นกำเนิด
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
การกระจายพันธุ์
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
การปลูกและการขยายพันธุ์
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
ระยะเวลาการติดดอก
vqkupjz
ระยะเวลาการติดผล
vqkupjz
ประเภทการใช้ประโยชน์
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
หมายเหตุ
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
แหล่งอ้างอิง
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Abalge achat levitra bayer levitra cout de la vie maroc assicybric
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้