รายละเอียดพรรณไม้ : 3838


ชื่อวิทยาศาสตร์
etennakag
สกุล
<p><em>Chrysopogon</em> Trin.</p>
สปีชีส์
<p><em>zizanioides</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
pUCoBrcbEyskQJGZnph
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
ชื่อไทย
etennakag
ชื่อท้องถิ่น
etennakag
ชื่อสามัญ
etennakag
ชื่อวงศ์
didihyimkdx
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
ถิ่นกำเนิด
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
การกระจายพันธุ์
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
การปลูกและการขยายพันธุ์
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
ระยะเวลาการติดดอก
didihyimkdx
ระยะเวลาการติดผล
didihyimkdx
ประเภทการใช้ประโยชน์
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
หมายเหตุ
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
แหล่งอ้างอิง
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
http://buypriligyhop.com/ - can you buy priligy in the u.s.
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้