รายละเอียดพรรณไม้ : 4999


ชื่อวิทยาศาสตร์
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
สกุล

Catharanthus G.Don

สปีชีส์

roseus

Variety

Mediterranean Apricot Broad Eye

Sub Variety
CwOazlqkXsupRwVACEp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
ชื่อไทย
Ayden
ชื่อท้องถิ่น
Ayden
ชื่อสามัญ
Ayden
ชื่อวงศ์
Ayden
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
ถิ่นกำเนิด
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
การกระจายพันธุ์
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
การปลูกและการขยายพันธุ์
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
ระยะเวลาการติดดอก
Ayden
ระยะเวลาการติดผล
Ayden
ประเภทการใช้ประโยชน์
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
หมายเหตุ
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
แหล่งอ้างอิง
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Can you hear me OK? sporanox 15 d plm Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A. announces the appointment of Mr. Matt Kurushima as president effective Sept. 1, 2013. Mr. Kurushim…
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้