รายละเอียดพรรณไม้ : 7185


ชื่อวิทยาศาสตร์
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
สกุล

Vitis L.

สปีชีส์

vinifera

Variety

Cardinal

Sub Variety
AzgSwUUHamCCkfkVmJU
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
ชื่อไทย
Irwin
ชื่อท้องถิ่น
Irwin
ชื่อสามัญ
Irwin
ชื่อวงศ์
Irwin
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
ถิ่นกำเนิด
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
การกระจายพันธุ์
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
การปลูกและการขยายพันธุ์
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
ระยะเวลาการติดดอก
Irwin
ระยะเวลาการติดผล
Irwin
ประเภทการใช้ประโยชน์
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
หมายเหตุ
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
แหล่งอ้างอิง
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
We're at university together trazodone spc                                                        ------------------------
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้