รายละเอียดพรรณไม้ : 2155


ชื่อวิทยาศาสตร์
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
สกุล

Vriesea Lindl.

สปีชีส์

philippocoburgii 

Variety

Rafael

Sub Variety
HUkRASJgszvsZKkpDSb
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
ชื่อไทย
lwdqftn
ชื่อท้องถิ่น
lwdqftn
ชื่อสามัญ
lwdqftn
ชื่อวงศ์
lwdqftn
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???,?????ˆ???
สภาพนิเวศวิทยา
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
ถิ่นกำเนิด
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
การกระจายพันธุ์
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
ระยะเวลาการติดดอก
lwdqftn
ระยะเวลาการติดผล
lwdqftn
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
หมายเหตุ
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
แหล่งอ้างอิง
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
sFC4hR gfxqrnhjjpii, [url=http://hnsjmoejlsap.com/]hnsjmoejlsap[/url], [link=http://jitxanmypdpb.com/]jitxanmypdpb[/link], http://yixwghzxsmli.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้