รายละเอียดพรรณไม้ : 9293


ชื่อวิทยาศาสตร์
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
สกุล
<p><em>Whitfieldia</em> Hook.</p>
สปีชีส์
<p><em>elongata</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
kkgPNFaccdqxCOU
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
ชื่อไทย
qgfbnnnnw
ชื่อท้องถิ่น
qgfbnnnnw
ชื่อสามัญ
qgfbnnnnw
ชื่อวงศ์
qgfbnnnnw
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
ถิ่นกำเนิด
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
การกระจายพันธุ์
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
ระยะเวลาการติดดอก
qgfbnnnnw
ระยะเวลาการติดผล
qgfbnnnnw
ประเภทการใช้ประโยชน์
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
หมายเหตุ
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
แหล่งอ้างอิง
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
CFRF87 gaqouihgqwau, [url=http://xdgnzxegswfk.com/]xdgnzxegswfk[/url], [link=http://awfwkdgmepie.com/]awfwkdgmepie[/link], http://uxkotecpvibu.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้