รายละเอียดพรรณไม้ : 1805


ชื่อวิทยาศาสตร์
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สกุล

Wrightia R.Br.

สปีชีส์

sirikitiae

Variety

-

Sub Variety
jcymhcfpXOzEHw
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ชื่อไทย
Scott
ชื่อท้องถิ่น
Scott
ชื่อสามัญ
Scott
ชื่อวงศ์
Scott
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ถิ่นกำเนิด
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การกระจายพันธุ์
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การปลูกและการขยายพันธุ์
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ระยะเวลาการติดดอก
Scott
ระยะเวลาการติดผล
Scott
ประเภทการใช้ประโยชน์
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
หมายเหตุ
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิง
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I enjoy travelling rizatriptan 10mg goodrx 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้