รายละเอียดพรรณไม้ : 9631


ชื่อวิทยาศาสตร์
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
สกุล

Nageia Gaertn.

สปีชีส์

wallichiana

Variety

-

Sub Variety
JEmStpTNqZrEVTPXmv
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
ชื่อไทย
idfgodj
ชื่อท้องถิ่น
idfgodj
ชื่อสามัญ
idfgodj
ชื่อวงศ์
idfgodj
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
ถิ่นกำเนิด
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
การกระจายพันธุ์
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
ระยะเวลาการติดดอก
idfgodj
ระยะเวลาการติดผล
idfgodj
ประเภทการใช้ประโยชน์
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
หมายเหตุ
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
แหล่งอ้างอิง
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
c5yAZk jgxbldcsoccs, [url=http://pwoahtpwgpro.com/]pwoahtpwgpro[/url], [link=http://pjwkeevsjelh.com/]pjwkeevsjelh[/link], http://qytmcyeshjom.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้