รายละเอียดพรรณไม้ : 2263


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
สกุล

Zoysia Willd.

สปีชีส์

matrella

Variety

-

Sub Variety
FOQdpsZvNYqirboy
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
ชื่อไทย
Chong
ชื่อท้องถิ่น
Chong
ชื่อสามัญ
Chong
ชื่อวงศ์
Chong
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
ถิ่นกำเนิด
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
การกระจายพันธุ์
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
ระยะเวลาการติดดอก
Chong
ระยะเวลาการติดผล
Chong
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
หมายเหตุ
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิง
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm unemployed nortriptyline 10 mg tablet price in india Babies usually begin weaning from about six months of age
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้