รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-06008


ชื่อวิทยาศาสตร์
สกุล
สปีชีส์
Variety
Sub Variety
Form
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ชื่อไทย
ดาวเรืองเหลืองเข้ม
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อสามัญ
ชื่อวงศ์
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การปลูกและการขยายพันธุ์
ระยะเวลาการติดดอก
ระยะเวลาการติดผล
ประเภทการใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
แหล่งอ้างอิง
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้