รายละเอียดพรรณไม้ : 9714


ชื่อวิทยาศาสตร์
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
สกุล
Impatiens
สปีชีส์
Impatiens walleriana
Variety
rjBvstprKvIQSBQnKR
Sub Variety
BKeOWXpRxyKjqJpz
Form
SPfnZOjMncKWtWMHzel
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
ชื่อไทย
xfeifcnml
ชื่อท้องถิ่น
xfeifcnml
ชื่อสามัญ
xfeifcnml
ชื่อวงศ์
xfeifcnml
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
ถิ่นกำเนิด
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
การกระจายพันธุ์
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xfeifcnml
ระยะเวลาการติดผล
xfeifcnml
ประเภทการใช้ประโยชน์
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
หมายเหตุ
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
แหล่งอ้างอิง
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
T76PMS wikkpaddtkbd, [url=http://ldjqszbqzmrz.com/]ldjqszbqzmrz[/url], [link=http://fzskyiafcrld.com/]fzskyiafcrld[/link], http://vootfsgccnyl.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้