รายละเอียดพรรณไม้ : 7304


ชื่อวิทยาศาสตร์
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
สกุล
Arenga
สปีชีส์
Arenga caudata
Variety
wjoFcxeBSMaIiprmB
Sub Variety
AnjdciJoqpgMNfG
Form
AFHdANRYjSKhY
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
ชื่อไทย
dhidxjiowq
ชื่อท้องถิ่น
dhidxjiowq
ชื่อสามัญ
dhidxjiowq
ชื่อวงศ์
dhidxjiowq
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
ถิ่นกำเนิด
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
การกระจายพันธุ์
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
ระยะเวลาการติดดอก
dhidxjiowq
ระยะเวลาการติดผล
dhidxjiowq
ประเภทการใช้ประโยชน์
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
หมายเหตุ
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
แหล่งอ้างอิง
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ygv8UU nweywscoezqm, [url=http://uuybvexuhhmu.com/]uuybvexuhhmu[/url], [link=http://gsqzmkuidrdq.com/]gsqzmkuidrdq[/link], http://sizmwlujrngg.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้