รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-06183


ชื่อวิทยาศาสตร์
Lasix
สกุล
สปีชีส์
Variety
Sub Variety
Form
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Buy Prevacid I.V
ชื่อไทย
Lasix
ชื่อท้องถิ่น
Lasix
ชื่อสามัญ
Lasix
ชื่อวงศ์
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Buy Prevacid I.V
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Buy Prevacid I.V
ถิ่นกำเนิด
Buy Prevacid I.V
การกระจายพันธุ์
Buy Prevacid I.V
การปลูกและการขยายพันธุ์
Buy Prevacid I.V
ระยะเวลาการติดดอก
ระยะเวลาการติดผล
ประเภทการใช้ประโยชน์
Buy Prevacid I.V
หมายเหตุ
Buy Prevacid I.V
แหล่งอ้างอิง
Buy Prevacid I.V
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Buy Prevacid I.V
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Buy Prevacid I.V
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้