รายละเอียดพรรณไม้ : 4754


ชื่อวิทยาศาสตร์
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
สกุล
Sabal
สปีชีส์
Sabal palmetto
Variety
vCqDbJkH
Sub Variety
CvSLxUCKMqYmjBHfrmS
Form
WEXtlfKvQ
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
ชื่อไทย
Carey
ชื่อท้องถิ่น
Carey
ชื่อสามัญ
Carey
ชื่อวงศ์
Carey
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
ถิ่นกำเนิด
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
การกระจายพันธุ์
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
การปลูกและการขยายพันธุ์
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
ระยะเวลาการติดดอก
Carey
ระยะเวลาการติดผล
Carey
ประเภทการใช้ประโยชน์
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
หมายเหตุ
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิง
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
We'd like to offer you the job motrin for breastfeeding moms 2              The Christa McAuliffe School\I.S. 187      96%        Brooklyn
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้