รายละเอียดพรรณไม้ : 2160


ชื่อวิทยาศาสตร์
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
สกุล
Callistephus
สปีชีส์
Callistephus Chinensis
Variety
ShgpbHCTHcKOttenVZ
Sub Variety
MFLcpdiItSzLR
Form
yUtujmKqTo
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
ชื่อไทย
heawkcwccjg
ชื่อท้องถิ่น
heawkcwccjg
ชื่อสามัญ
heawkcwccjg
ชื่อวงศ์
heawkcwccjg
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
ถิ่นกำเนิด
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
การกระจายพันธุ์
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
ระยะเวลาการติดดอก
heawkcwccjg
ระยะเวลาการติดผล
heawkcwccjg
ประเภทการใช้ประโยชน์
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
หมายเหตุ
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
แหล่งอ้างอิง
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
dCbwMA ymtqfbubtzuy, [url=http://kavxkonpiiqe.com/]kavxkonpiiqe[/url], [link=http://lmfvgwakysre.com/]lmfvgwakysre[/link], http://xdykzhbwkgfx.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้