รายละเอียดพรรณไม้ : 4860


ชื่อวิทยาศาสตร์
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
สกุล
Thunbergia
สปีชีส์
Thunbergia???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? erecta
Variety
NzsNmVwYkmxhYWZh
Sub Variety
gaRMQouIaPzNUPNy
Form
seggqWciZaJl
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
ชื่อไทย
etsupeckxo
ชื่อท้องถิ่น
etsupeckxo
ชื่อสามัญ
etsupeckxo
ชื่อวงศ์
etsupeckxo
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
ถิ่นกำเนิด
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
การกระจายพันธุ์
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
ระยะเวลาการติดดอก
etsupeckxo
ระยะเวลาการติดผล
etsupeckxo
ประเภทการใช้ประโยชน์
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
หมายเหตุ
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
แหล่งอ้างอิง
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
LhqRN6 glrylouamvto, [url=http://owvntkpasnst.com/]owvntkpasnst[/url], [link=http://svuxuirygdky.com/]svuxuirygdky[/link], http://aeidcwxwisbe.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้