รายละเอียดพรรณไม้ : 6378


ชื่อวิทยาศาสตร์
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
สกุล
Brachychiton
สปีชีส์
Brachychiton?????????????????????????????????????????????????????????????????? rupestris
Variety
-
Sub Variety
ZZhJLIEHwUjmxamj
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
ชื่อไทย
fzahtweypsv
ชื่อท้องถิ่น
fzahtweypsv
ชื่อสามัญ
fzahtweypsv
ชื่อวงศ์
fzahtweypsv
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
ถิ่นกำเนิด
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
การกระจายพันธุ์
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
fzahtweypsv
ระยะเวลาการติดผล
fzahtweypsv
ประเภทการใช้ประโยชน์
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
หมายเหตุ
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
แหล่งอ้างอิง
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
zC2TAg nwyjczhssuok, [url=http://xhfbvudpcjzv.com/]xhfbvudpcjzv[/url], [link=http://sazywzwwvgdz.com/]sazywzwwvgdz[/link], http://sjjlnqsyirjb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้