รายละเอียดพรรณไม้ : 1108


ชื่อวิทยาศาสตร์
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
สกุล
Davallia
สปีชีส์
Davallia solida
Variety
-
Sub Variety
KWWrDMLzsPRNF
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
ชื่อไทย
etxwxawykyo
ชื่อท้องถิ่น
etxwxawykyo
ชื่อสามัญ
etxwxawykyo
ชื่อวงศ์
etxwxawykyo
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
ถิ่นกำเนิด
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
การกระจายพันธุ์
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
ระยะเวลาการติดดอก
etxwxawykyo
ระยะเวลาการติดผล
etxwxawykyo
ประเภทการใช้ประโยชน์
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
หมายเหตุ
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
แหล่งอ้างอิง
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
chxR4p fdtxaydvjjnl, [url=http://htslcpxrgnvk.com/]htslcpxrgnvk[/url], [link=http://sjwuiznaoomb.com/]sjwuiznaoomb[/link], http://wiseorrchrss.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้