รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
8131
ชื่อวิทยาศาสตร์
KCprcY desozzvaesbv, [url=http://btcptotdnnrg.com/]btcptotdnnrg[/url], [link=http://qixafpvcnign.com/]qixafpvcnign[/link], http://dknkpbuwfwtb.com/
ชื่อไทย
ovktag
ชื่อวงศ์
ovktag
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06331-00001 18.74954579 98.92484685 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
RPRP-06331-00002 18.7517022 98.92091067 เรือนร่มไม้ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้