รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
8673
ชื่อวิทยาศาสตร์
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
ชื่อไทย
cgdlai
ชื่อวงศ์
cgdlai
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06339-00001 18.75016912 98.92445619 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
RPRP-06339-00002 18.74883223 98.92646023 สวนพฤกษศาสตร์ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้