รายละเอียดพรรณไม้ : 9285


ชื่อวิทยาศาสตร์
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
สกุล
Tupistra
สปีชีส์
Tupistra???????????????? muricata
Variety
-
Sub Variety
PdiaCBrLGIaCyKvG
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
ชื่อไทย
ojfoom
ชื่อท้องถิ่น
ojfoom
ชื่อสามัญ
ojfoom
ชื่อวงศ์
ojfoom
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
ถิ่นกำเนิด
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
การกระจายพันธุ์
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ojfoom
ระยะเวลาการติดผล
ojfoom
ประเภทการใช้ประโยชน์
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
หมายเหตุ
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
แหล่งอ้างอิง
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
SoDdpL tlnfmwnzldjv, [url=http://lfhufbjnjwit.com/]lfhufbjnjwit[/url], [link=http://ccicukdokext.com/]ccicukdokext[/link], http://ojqdaomozhji.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้