รายละเอียดพรรณไม้ : 4818


ชื่อวิทยาศาสตร์
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
สกุล
Justicia
สปีชีส์
Justicia?????????????????????????????????????????????????????????????????? gendarussa
Variety
-
Sub Variety
KgDVoVvmDIP
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
ชื่อไทย
aaoryrbi
ชื่อท้องถิ่น
aaoryrbi
ชื่อสามัญ
aaoryrbi
ชื่อวงศ์
aaoryrbi
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
ถิ่นกำเนิด
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
การกระจายพันธุ์
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
ระยะเวลาการติดดอก
aaoryrbi
ระยะเวลาการติดผล
aaoryrbi
ประเภทการใช้ประโยชน์
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
หมายเหตุ
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
แหล่งอ้างอิง
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้