รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
4818
ชื่อวิทยาศาสตร์
KALYbr shidaqafpxdz, [url=http://mhgmbbfobrph.com/]mhgmbbfobrph[/url], [link=http://qlczskdyeufb.com/]qlczskdyeufb[/link], http://fsbkskaormhk.com/
ชื่อไทย
aaoryrbi
ชื่อวงศ์
aaoryrbi
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06390-00001 18.75205778 98.92160751 สวนสมุนไพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้