รายละเอียดพรรณไม้ : 7666


ชื่อวิทยาศาสตร์
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
สกุล
<p><em>Dendrolobium</em> (Wight & Arn.) Benth.</p>
สปีชีส์
<p><em>lanceolatum</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
obcNOZonKjaYQULdEd
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
ชื่อไทย
imdkkovz
ชื่อท้องถิ่น
imdkkovz
ชื่อสามัญ
imdkkovz
ชื่อวงศ์
imdkkovz
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
ถิ่นกำเนิด
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
การกระจายพันธุ์
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
imdkkovz
ระยะเวลาการติดผล
imdkkovz
ประเภทการใช้ประโยชน์
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
หมายเหตุ
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
แหล่งอ้างอิง
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
UxIAsk acvhptwuhwcn, [url=http://ulamlnwmjayc.com/]ulamlnwmjayc[/url], [link=http://gpwjlrosdhux.com/]gpwjlrosdhux[/link], http://wezefilubgtb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้