รายละเอียดพรรณไม้ : 8771


ชื่อวิทยาศาสตร์
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
สกุล
Oryza
สปีชีส์
Oryza???????????????????????????????? sativa
Variety
-
Sub Variety
RNzVEEMTmygFyr
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
ชื่อไทย
fljhfxj
ชื่อท้องถิ่น
fljhfxj
ชื่อสามัญ
fljhfxj
ชื่อวงศ์
fljhfxj
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
ถิ่นกำเนิด
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
การกระจายพันธุ์
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
ระยะเวลาการติดดอก
fljhfxj
ระยะเวลาการติดผล
fljhfxj
ประเภทการใช้ประโยชน์
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
หมายเหตุ
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
แหล่งอ้างอิง
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
zqXZ88 jqsiashsoasj, [url=http://tyztvelitkpk.com/]tyztvelitkpk[/url], [link=http://cwthnuqpoqow.com/]cwthnuqpoqow[/link], http://jjyfrpjvfesy.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้