รายละเอียดพรรณไม้ : 4423


ชื่อวิทยาศาสตร์
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สกุล
Oryza
สปีชีส์
Oryza?????????????????????????????????????????????????????????? sativa
Variety
-
Sub Variety
EYSdLNcyOYhuSbOgGFB
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ชื่อไทย
Palmer
ชื่อท้องถิ่น
Palmer
ชื่อสามัญ
Palmer
ชื่อวงศ์
Palmer
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ถิ่นกำเนิด
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
การกระจายพันธุ์
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
การปลูกและการขยายพันธุ์
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ระยะเวลาการติดดอก
Palmer
ระยะเวลาการติดผล
Palmer
ประเภทการใช้ประโยชน์
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
หมายเหตุ
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิง
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Have you got a current driving licence? tylenol dosage adults weight 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้