รายละเอียดพรรณไม้ : 9606


ชื่อวิทยาศาสตร์
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
สกุล
Calathea
สปีชีส์
Calathea rufibarba
Variety
-
Sub Variety
cCzQYwPjbw
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
ชื่อไทย
jqdeme
ชื่อท้องถิ่น
jqdeme
ชื่อสามัญ
jqdeme
ชื่อวงศ์
jqdeme
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
ถิ่นกำเนิด
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
การกระจายพันธุ์
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jqdeme
ระยะเวลาการติดผล
jqdeme
ประเภทการใช้ประโยชน์
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
หมายเหตุ
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
แหล่งอ้างอิง
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
B7LWCU zpgcrfuhdxuy, [url=http://uxrdqrneyaxj.com/]uxrdqrneyaxj[/url], [link=http://xxctkdfrfxzj.com/]xxctkdfrfxzj[/link], http://hoddurfzeeaf.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้