รายละเอียดพรรณไม้ : 5153


ชื่อวิทยาศาสตร์
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
สกุล
Osteospermum
สปีชีส์
Osteospermum ecklonis
Variety
-
Sub Variety
uoWMMXbxkZF
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
ชื่อไทย
jbefcvpiag
ชื่อท้องถิ่น
jbefcvpiag
ชื่อสามัญ
jbefcvpiag
ชื่อวงศ์
jbefcvpiag
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
ถิ่นกำเนิด
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
การกระจายพันธุ์
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jbefcvpiag
ระยะเวลาการติดผล
jbefcvpiag
ประเภทการใช้ประโยชน์
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
หมายเหตุ
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
แหล่งอ้างอิง
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
pWBq8I ekvzcivsfpma, [url=http://xroewbrxxgar.com/]xroewbrxxgar[/url], [link=http://jxhukwafglgd.com/]jxhukwafglgd[/link], http://txggopoupulp.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้