รายละเอียดพรรณไม้ : 6104


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
Osteospermum
สปีชีส์
Osteospermum ecklonis
Variety
-
Sub Variety
VshljNKEWIDQKKfpPnh
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
tehkpryy
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
ถิ่นกำเนิด
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
การกระจายพันธุ์
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
การปลูกและการขยายพันธุ์
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
ระยะเวลาการติดดอก
tehkpryy
ระยะเวลาการติดผล
tehkpryy
ประเภทการใช้ประโยชน์
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
หมายเหตุ
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
แหล่งอ้างอิง
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Cialis 20 Mg Vidal emla cream and priligy tablets buy generic priligy
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้