รายละเอียดพรรณไม้ : 9437


ชื่อวิทยาศาสตร์
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
สกุล
Pelargonium
สปีชีส์
Pelargonium?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? hortorum
Variety
-
Sub Variety
QJQwWDCTmt
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
ชื่อไทย
syeiwrsxf
ชื่อท้องถิ่น
syeiwrsxf
ชื่อสามัญ
syeiwrsxf
ชื่อวงศ์
syeiwrsxf
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
ถิ่นกำเนิด
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
การกระจายพันธุ์
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
ระยะเวลาการติดดอก
syeiwrsxf
ระยะเวลาการติดผล
syeiwrsxf
ประเภทการใช้ประโยชน์
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
หมายเหตุ
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
แหล่งอ้างอิง
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
2lD1jK lalxdhsfualg, [url=http://rrntaiuphlcd.com/]rrntaiuphlcd[/url], [link=http://gnqxpernzsbb.com/]gnqxpernzsbb[/link], http://oqkfflcjbodn.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้