รายละเอียดพรรณไม้ : 1577


ชื่อวิทยาศาสตร์
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
สกุล
Pelargonium
สปีชีส์
Pelargonium???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? hortorum
Variety
-
Sub Variety
XdntcebZtlIJIGV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
ชื่อไทย
Stuart
ชื่อท้องถิ่น
Stuart
ชื่อสามัญ
Stuart
ชื่อวงศ์
Stuart
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
ถิ่นกำเนิด
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
การกระจายพันธุ์
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
การปลูกและการขยายพันธุ์
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
ระยะเวลาการติดดอก
Stuart
ระยะเวลาการติดผล
Stuart
ประเภทการใช้ประโยชน์
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
หมายเหตุ
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
แหล่งอ้างอิง
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How many more years do you have to go? sitagliptina metformina precio mexico 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้